Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Participatie Heracless-project Tata Steel

ID
209
Agendapunt
Raadsvergadering 2023 (12. Motie(s) Vreemd aan de orde van de dag.)
donderdag 6 april 19:30 tot 22:30
Raadszaal
Titel
Participatie Heracless-project Tata Steel
Status
Aangenomen
Fractie(s)
 • CDA
 • D66
 • Fractie Koçak
 • Fractie Motie Mendes
 • FVD
 • GroenLinks
 • O'ns Beverwijk
 • PVDA
 • SamenLokaal Beverwijk
 • VRIJ!
Portefeuillehouder
 • B.G.P. van den Berg
Dictum
Verzoekt het college: • Voor 3 mei aan Tata Steel een reactie te sturen als participerende gemeente, waarin tenminste de volgende zaken aan bod komen: a) Borging van de participatie voor onze inwoners op het niveau van meedenken, waarbij er vooraf heldere kaders zijn waaraan participatiebijeenkomsten moeten voldoen en op welke manier de inbreng van inwoners objectief wordt meegewogen; b) Op te roepen om de participatie op een zodanige wijze vorm te geven dat inwoners met veel dossierkennis, maar ook andere omwonenden voldoende aan bod komen; c) De participatie-aanpak te voorzien van heldere en meetbare kaders, zodat inwoners objectief en onafhankelijk kunnen meedoen in het participatieproces; d) Actief de mogelijkheden tot participatie bij omwonenden onder de aandacht te brengen, waarbij er altijd een contactadres en deadline vermeld wordt; e) Bij de NRD en de MER te pleiten voor onafhankelijke toetsing; • Deze reactie waar mogelijk af stemmen met de andere IJmondgemeenten; en gaat over tot de orde van de dag.
Stand van zaken
Verwachte einddatum
3-5-2023
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
17-4-2023
Wijze afdoening
Via raadsmemo D-096103
Bijlage(s)
Nummer
D-096103