Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 1 november 2021

19:30 - 22:00

Locatie
Microsoft Teams
Voorzitter
M.E. Smit
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van het Presidium van de gemeente Beverwijk op maandag 1 november 2021. De vergadering vindt online plaats, via MS Teams, aanvang 19.30 uur.

Agendapunten

Uitnodiging voor de openbare vergadering van het Presidium van de gemeente Beverwijk op maandag 1 november 2021. De vergadering vindt plaats in Teams, aanvang 19.30 uur.

Aan de besluitenlijst van het presidium is een actiepuntenlijst toegevoegd.

Het onderwerp is geagendeerd op verzoek van de heer Tabak, vertegenwoordiger raad in MRA Raadtafel ‘oude stijl’.

Toelichting:
De Raadtafel ‘oude stijl’ vindt plaats op woensdag 3 november 2021 om 19.30 uur, MRA Bureau in WTC Amsterdam.
De MRA Raadtafel ‘oude stijl’ is een platform van volksvertegenwoordigers uit de raden en Staten van de Metropoolregio Amsterdam. Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie gedeeld over het proces van thema's binnen het netwerk van de MRA en onderling besproken de manieren waarop diverse raden en staten omgaan met MRA-onderwerpen. Tijdens de bijeenkomst op 3 november as. wil men aan de hand van enkele vragen met elkaar onderzoeken of en hoe we de ervaringen van de raadtafel ‘oude stijl’ die zijn opgedaan, kunnen gebruiken t.b.v. de verdere ontwikkeling van de Raadtafel ‘nieuwe stijl’ vanaf 10 december 2021.

Voorgesteld wordt om als spreekvolgorde de grootte van de fracties aan te houden en dan in de volgorde (grootste coalitiefractie, grootste oppositiefractie, etc). Dus VVD (5), Samen Lokaal (5), GroenLinks (5), PvdA (3), D66 (4), Vrij! (1), CDA (3), GB (1). En in de tweede termijn de omgekeerde volgorde.
Voorgesteld wordt om op woensdag 10 november (in ieder geval) de eerste termijn te houden, inclusief de beantwoording van het college.

In uw vergadering van 6 september heeft u de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen besproken, waarbij ook is gevraagd om wensen tbv Draaiboek aan te geven.

In de vergadering is ook aangegeven dat het onderwerp Aanloop naar de Verkiezingen weer terugkomt op de agenda van het presidium van 1 november. Een memo is bijgevoegd. Tevens is de huidige versie van het meer gedetailleerde draaiboek bijgevoegd. Dat is voor kennisgeving; het is ook goed om te weten dat het een dynamisch werkdocument is, net als bv. de Lange Termijn Agenda (LTA).

Mevrouw Uiterwijk en de heer Benning doen verslag van het proces klankbordgesprekken burgemeester.

Beverwijk, 28 oktober 2021,
De burgemeester van Beverwijk,
drs. M.E. Smit.

N.B.: De stukken zijn te raadplegen via de website van de gemeente Beverwijk: www.beverwijk.nl . Burgers die niet over een Internetaansluiting beschikken, kunnen de stukken telefonisch opvragen bij de raadsgriffie, onder nummer 0251-256256. De stukken worden dan per post nagezonden.