Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 10 november 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
M.E. Smit
Start
woensdag 10 november 2021 19:35
Eind
woensdag 10 november 2021 22:36
Toelichting

OPROEP / voorlopige AGENDA voor de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beverwijk op woensdag 10 november 2021. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het Stadhuis van Beverwijk gelegen aan het Stationsplein 48, Beverwijk, aanvang 19:30 uur. N.B.1: Deze vergadering wordt zonodig voortgezet op donderdag 11 november 2021.N.B.2: Wegens de aangescherpte adviezen omtrent COVID-19 is er beperkte ruimte op de publieke tribune gezien de 1,5-meter afstand.

Agendapunten

N.B.: de agendapunten 3 en 4 worden gezamenlijk behandeld.

Wethouder N. Özütok wordt verzocht dit agendapunt toe te lichten.

00:01:05 - 00:13:25 - Benning, K.B.
00:13:25 - 00:13:38 - Voorzitter M.E. Smit
00:13:55 - 00:13:58 - Bal, A.
00:14:11 - 00:14:14 - Voorzitter M.E. Smit
00:14:18 - 00:21:44 - Bal, A.
00:21:44 - 00:21:53 - Voorzitter M.E. Smit
00:22:07 - 02:15:50 - Bal, A.
00:43:43 - 00:43:49 - Voorzitter M.E. Smit
00:43:48 - 00:49:59 - Dorenbos-De Hen, J.W.J.
00:50:00 - 00:50:07 - Voorzitter M.E. Smit
00:50:12 - 00:50:22 - Hulscher, T.M.C.
00:50:24 - 00:50:27 - Weel, P.J.M.
00:50:30 - 01:00:54 - Weel, P.J.M.
01:00:52 - 01:00:58 - Voorzitter M.E. Smit
01:00:58 - 01:09:57 - Uiterwijk, K.
01:09:57 - 01:10:02 - Voorzitter M.E. Smit
01:10:12 - 01:25:36 - Tabak, T.J.
01:25:37 - 01:26:50 - Voorzitter M.E. Smit
01:26:11 - 01:26:42 - Heinink, P.
01:59:55 - 02:00:29 - Voorzitter M.E. Smit
02:00:38 - 02:20:31 - Özütok, N.
02:15:11 - 02:15:20 - Voorzitter M.E. Smit
02:15:17 - 02:15:50 - Bal, A.
02:15:47 - 02:15:51 - Voorzitter M.E. Smit
02:15:53 - 02:16:21 - Weel, P.J.M.
02:16:15 - 02:16:19 - Voorzitter M.E. Smit
02:16:21 - 02:16:42 - Bal, A.
02:16:42 - 02:16:44 - Voorzitter M.E. Smit
02:16:45 - 02:17:26 - Hazeveld, K.L.M.
02:17:21 - 02:17:25 - Voorzitter M.E. Smit
02:18:18 - 02:19:25 - Hazeveld, K.L.M.
02:19:21 - 02:19:24 - Voorzitter M.E. Smit
02:19:24 - 02:19:31 - Voorzitter M.E. Smit
02:19:31 - 02:19:39 - Uiterwijk, K.
02:19:49 - 02:20:00 - Voorzitter M.E. Smit
02:19:57 - 02:20:06 - Uiterwijk, K.
02:20:06 - 02:20:21 - Voorzitter M.E. Smit
02:20:25 - 02:20:28 - Voorzitter M.E. Smit
02:20:33 - 02:20:33 - Ferraro, S.G.
02:20:39 - 02:20:41 - Ferraro, S.G.
02:20:54 - 02:24:46 - Ferraro, S.G.
02:24:45 - 02:24:47 - Voorzitter M.E. Smit
02:24:46 - 02:25:55 - Bal, A.
02:25:52 - 02:25:55 - Voorzitter M.E. Smit
02:25:56 - 02:27:32 - Ferraro, S.G.
02:27:28 - 02:27:39 - Bal, A.
02:27:29 - 02:27:32 - Voorzitter M.E. Smit
02:27:39 - 02:27:57 - Voorzitter M.E. Smit
02:27:57 - 02:30:52 - Ferraro, S.G.
02:30:48 - 02:30:53 - Voorzitter M.E. Smit
02:30:58 - 02:31:09 - Tabak, T.J.
02:31:04 - 02:31:10 - Voorzitter M.E. Smit
02:31:09 - 02:32:08 - Ferraro, S.G.
02:32:08 - 02:32:09 - Voorzitter M.E. Smit
02:32:11 - 02:32:36 - Voorzitter M.E. Smit
02:32:45 - 02:36:52 - Niele-Goos, H.J.
02:34:04 - 02:34:06 - Voorzitter M.E. Smit
02:34:04 - 02:34:50 - Hulscher, T.M.C.
02:34:09 - 02:34:15 - Voorzitter M.E. Smit
02:34:49 - 02:34:53 - Voorzitter M.E. Smit
02:36:29 - 02:36:31 - Hulscher, T.M.C.
02:36:30 - 02:36:40 - Bal, A.
02:36:39 - 02:36:43 - Hulscher, T.M.C.
02:36:50 - 02:37:05 - Voorzitter M.E. Smit
02:36:51 - 02:37:18 - Hulscher, T.M.C.
02:37:18 - 02:37:21 - Voorzitter M.E. Smit
02:37:21 - 02:38:02 - Bal, A.
02:37:59 - 02:38:03 - Voorzitter M.E. Smit
02:38:03 - 02:38:16 - Niele-Goos, H.J.
02:38:12 - 02:38:23 - Bal, A.
02:38:23 - 02:38:40 - Niele-Goos, H.J.
02:38:40 - 02:38:59 - Bal, A.
02:38:43 - 02:38:43 - Niele-Goos, H.J.
02:38:59 - 02:39:00 - Voorzitter M.E. Smit
02:39:00 - 02:39:12 - Niele-Goos, H.J.
02:39:05 - 02:39:08 - Voorzitter M.E. Smit
02:39:16 - 02:39:21 - Hulscher, T.M.C.
02:39:22 - 02:41:18 - Niele-Goos, H.J.
02:41:18 - 02:41:20 - Voorzitter M.E. Smit
02:41:30 - 02:42:15 - Voorzitter M.E. Smit
02:41:49 - 02:42:01 - Weel, P.J.M.
02:42:26 - 02:42:30 - Voorzitter P. Heinink
02:42:26 - 02:53:13 - Smit, M.E.
02:53:06 - 02:53:12 - Voorzitter P. Heinink
02:53:24 - 02:53:50 - Voorzitter M.E. Smit
02:53:48 - 02:55:12 - Weel, P.J.M.
02:55:12 - 02:55:18 - Voorzitter M.E. Smit
02:55:17 - 02:55:34 - Uiterwijk, K.
02:55:35 - 02:55:35 - Voorzitter M.E. Smit
02:55:36 - 02:55:37 - Voorzitter M.E. Smit
02:55:37 - 02:55:50 - Dorenbos-De Hen, J.W.J.
02:55:51 - 02:55:57 - Voorzitter M.E. Smit
02:56:01 - 02:56:08 - Benning, K.B.
02:56:07 - 02:56:12 - Voorzitter M.E. Smit
02:56:11 - 02:56:36 - Hulscher, T.M.C.
02:56:37 - 02:56:45 - Voorzitter M.E. Smit
02:56:46 - 02:57:20 - Bal, A.
02:57:21 - 02:57:25 - Voorzitter M.E. Smit
02:57:25 - 02:57:36 - Tabak, T.J.
02:57:35 - 02:58:16 - Voorzitter M.E. Smit
02:58:17 - 02:58:24 - Uiterwijk, K.
02:58:25 - 02:59:50 - Voorzitter M.E. Smit

De betreffende portefeuillehouders worden verzocht de verschillende verordeningen toe te lichten.
N.B.: De verordening grafrechten wordt afzonderlijk vastgesteld via het raadsvoorstel  INT-21-59909 "Beheersverordening begraafplaats Duinrust 2022 en Verordening grafrechten 2022".

Beverwijk, 1 november 2021,
De burgemeester van Beverwijk,

drs. M.E. Smit

N.B.: De vergaderstukken zijn te raadplegen via de website van de gemeente Beverwijk: www.beverwijk.nl .