Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Agendacommissie

maandag 22 november 2021

19:30 - 20:30

Locatie
Microsoft Teams
Voorzitter
P.J.M. Weel
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de agendacommissie op maandag 22 november 2021. De vergadering vindt digitaal plaats en is voor belangstellenden - op aanvraag bij de griffie - digitaal toegankelijk. Aanvang 19:30 uur.

Agendapunten

Toelichting op de agendapunten 4, 5, 6 en 7:
Op vrijdag 12 november 2021 zijn de raadsleden geïnformeerd dat er tot 1 januari 2022 weer digitaal wordt vergaderd. Als het gaat om de planning en wijze bespreking van onderwerpen op de LTA, daar zal de agendacommissie zich over buigen. In het extra presidium van vrijdag 12 november jl. hebben de fractievoorzitters tevens afgesproken dat men aan de griffie kan melden welke onderwerpen NIET digitaal (en dus niet meer dit kalenderjaar) besproken zouden moeten worden. Van raadslid Uiterwijk is een reactie ontvangen om bepaalde onderwerpen niet digitaal te bespreken maar door te schuiven. Deze reactie is bijgevoegd.

De afgelopen dagen zijn nog meerdere reacties ontvangen. Ze zijn gebundeld in bijgevoegd document.

Voorgesteld wordt om van de INFO-commissie van 2 december een gewone raadscommissie te maken omdat er geen INFO-onderwerpen zijn en juist veel raadsvoorstellen. (Algemeen geldt: De eerste raadscommissie in een commissieronde is bestemd als INFO-commissie met presentaties, aangevuld met eenvoudige raadsvoorstellen. De tweede en derde raadscommissie worden ingedeeld met de uitgebreide, zwaardere raadsvoorstellen. De agendacommissie van de raad heeft hiertoe in 2020 besloten om zodoende meer ruimte te creëren voor het stellen en beantwoorden van technische vragen over de commissiestukken).

Daarnaast treft u op de conceptagenda´s van 9 en 16 december nog ruimte aan voor agendapunten. Er zijn een aantal grote onderwerpen waarbij de agendacommissie de keuze heeft om daarvan twee of drie voor december 2021 te agenderen en de overige door te schuiven naar januari 2022. U kunt daarbij de bovenstaande reactie betrekken en tevens ook de ambtelijke toelichting per onderwerp uit de Lange Termijn Agenda (LTA). De grote onderwerpen zijn:
- Landgoed Adrichem (en MGOIP);
- Onderzoek externe financieringsmogelijkheden (en eigendomsverhoudingen) voor nieuwbouw IKC IJmond;
- Grondstoffenplan 2022-2026;
- Programma Duurzaamheid.

Voorgesteld wordt om volgens het schema voor 2021 in te delen.

Beverwijk, 18 november 2021,

Namens de voorzitter van de agendacommissie,

L.A. Wieringa

N.B.: De vergaderstukken zijn te raadplegen via de website van de gemeente Beverwijk: www.beverwijk.nl . Burgers die niet over een Internetaansluiting beschikken, kunnen de stukken telefonisch opvragen bij de raadsgriffie, onder nummer 0251-256256. De stukken worden dan per post nagezonden.