Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Agendacommissie

maandag 25 oktober 2021

19:30 - 22:00

Locatie
Microsoft Teams
Voorzitter
P.J.M. Weel
Toelichting

Uitnodiging voor de digitale openbare vergadering van de agendacommissie op maandag 25 oktober 2021. De vergadering vindt digitaal plaats en is voor belangstellenden - op aanvraag bij de griffie - toegankelijk. Aanvang 19:30 uur.

Agendapunten

Bespreken Lange Termijn Agenda.

Voorgesteld wordt om volgens het schema voor 2021 in te delen.
Daarnaast is er nog een voorzitter nodig voor de extra commissie indien daartoe wordt besloten.

Beverwijk, 21 oktober 2021,
Namens de voorzitter van de agendacommissie,
L.A. Wieringa
N.B.: De vergaderstukken zijn te raadplegen via de website van de gemeente Beverwijk: www.beverwijk.nl . Burgers die niet over een Internetaansluiting beschikken, kunnen de stukken telefonisch opvragen bij de raadsgriffie, onder nummer 0251-256256. De stukken worden dan per post nagezonden.